Amikor az évben elérkezünk a leghosszabb éjszakához, és kint dermesztő hideg süvít, akkor az ember a sötétségben keresi a kivezető fénysugarat. Egy csillagot, egy reményt. Talán mi is vagyunk így az életünk bizonyos napjain, amikor úgy érezzük életünk sötét éjszakája lepett meg bennünket. Vajon ilyenkor mit tehetünk? Hogyan találhatjuk meg azt a vágyva várt reménysugarat? Azt a csillagot, ami megvált minket ettől a helyzettől?

Ez a tanfolyam a felismerés erejéről szól.

Előadás és tanulás: hogyan éljük meg a visszavonulás, a sikertelenség érzését úgy, hogy az számunkra előre vivő legyen. Hiszen őrangyalod a legsötétebb percekben is tud segíteni neked. Mert hiszen a lelked fénye a hiány valóságának illúzióján át vezetve tanít meg téged a boldogság megtartására. A béke csillagának üzenete pont ez.

„Az értelmesek pedig fénylenek, mint az égnek fényessége; és a kik sokakat az igazságra visznek, miként a csillagok örökkön örökké.”
Dn 12:3

„És igen biztos nálunk a prófétai beszéd is, a melyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre, míg nappal virrad, és hajnalcsillag kél fel szívetekben;”
2Pt 1:19

Amit megtanulunk ezen az alkalmon, az nem más, mint egy olyan gyakorlati technika, amellyel lépésről lépésre átélve és megtapasztalva megtalálhatjuk a fény csillagát. Mert nem átkozzuk a sötétséget, hanem fényt gyújtunk a tudatban.

Mi a sötétség?

Állapot vagy valóság? A nem sikerült, a negatív érzéseink összesége? A hiány, amit nem vágyaink szerint adott meg az élet? A félelem pikáns íze, vagy a tiltott gyümölcs felszabadító zamata? Ebben az órában ezeket járjuk körül.

A 7 lépcső tana.

Amikor a változás már nem tűr halasztást, és sorsunk kerekének sötét oldala tapasztalható módon megjelent az életünkben. Akkor vajon mit tegyünk? Meddig és hogyan lépjünk túl a hiányon vagy talán önmagunkon?

Első 3 lépés

A változásra készen. Szándékaink felismerése, őrangyalunktól segítség kérése, a fény útjának kijelölése. Azaz a csillagra találás művészete. Mert hajnal kél és jöttét reményeink hite jelzi. Ébredjen az fel benned, ami nyugodott eddig a formátlan létben!

 A második 4 lépés

Amit tehetek a mindennapokban, hogy tanulva és tapasztalva felismerjem: önmagam átalakulásának útján egy szebb és boldogabb élet fényes és napos oldalát élhetem. Mert aki mindig tesz, az hamar elfárad. Az ellen nem állás művészete.

Ami a cél, az már a lét.

Az átélés ereje, az érzelmi és gondolati, de legfőképpen a cselekvő mindennapok megélésének naponta ismétlő technikája; a hiányból a van-ságra jutás. Angyalunk segítségével haladunk előre. „Mert ami embernek lehetetlen az Istennek lehetséges!”

Kérlek gondold végig, mi az, amit szeretnél úgy megélni, hogy abból kiteljesedettebb és szebb valóság szülessen meg!

2023.12.17. 09.00-14:00
0 nap 00 ó 00 p 00 mp

20.000 Ft

    A jelentkezés gombra való kattintással elfogadod az Adatvédelmi szabályzatot!