Az angyali tanfolyam: Sötétségben, hogyan kérjünk fényt?  kétségből az egységbe!

A tanfolyam ára tartalmaz egy egyéni médiumi beszélgetést Lekszikov Attilával, aminek időtartama 10-15 perc. (08:22-08.26 között lehet igénybe venni, előre egyeztetett időpontban.)

Bemutatás

A sötétség, amit az igazság fénye megvilágít

Amikor az életünkben, csupa negatív esemény sort tapasztalunk és úgy érezzük elönt bennünket a pánik és kilátástalannak gondoljuk a helyzetünket, akkor jól jön az őrangyalunk égi segítsége. Ezen az alkalmon olyan technikák megtanulása a fő cél, amikor azt érezzük a sötétség elborít mindent.

„Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy; a te veszsződ és botod, azok vigasztalnak engem. Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt; elárasztod fejem olajjal; csordultig van a poharam.”

  1. Zsoltár

 

Egy olyan segítségre lelhetsz ezen az oktatáson, ami életed nehezebb periódusaiban ott lesz veled és kiutat mutat a lélek sötét éjszakájának mocsarából. Mert nem az a feladat, hogy tagadd a nehézséget, hanem az hogy erőt meríts belőle. Hiszen ember vagy jó és rossz létállapotokkal.

szeretet által a legkönnyebben.

A szeretet a cselekvésen keresztül teljesedik ki, amit az öt elemhez rendelve az alábbiakat kapjuk: minőségi idő, szolgálat, ajándékozás, testi érintés és kedves szavak. Vajon mikor melyik a kulcs ahhoz, hogy önmagunkkal és másokkal harmóniában legyünk?

08.20 Szombat 17:00-20:00

15:00-15:50
1, A sötétség illúziója:

Az életünkben néha megélhetjük a hiány állapotát, az elhagyatottság, gyengeség, a segítség nélküliség téves elképzelését. Ez az illúzió a maga érzelmi hatásával egy olyan helyzetbe juttat minket, amit mi magunk se szeretnénk. Ám a sötétségnek is van létjogosultsága, hiszen felhajtó erővel bír, fejlődésre késztet. Itt tanuljuk úgy megélni ezt az állapotot, hogy ne ragadjon magával, de a helyzetet az előnyünkre tudjuk fordítani. „A rossz is a mi javunkra van”. Első körben az állapot uralásának metodikáját vesszük, egy olyan angyali módszerrel, aminek segítségével arra keresünk választ, miért jó ez a helyzet nekünk, ezzel erősítve az elfogadásunkat:

hangosan tesszük fel az Őrangyalunknak a kérdést, hogy mi is az a helyzet, amiben vagyunk?

16:00-16:50
2, Az igazság fénye:

Az elfogadás helyet ad a belső munka második lépésének, ahol a fellépő energiát immár középponti állapotból lehetünk képesek a tudat fényével alakítani. Itt tanuljuk meg a választás lehetőségét: az új tudatosság igazsága létrehozza a lélekben a választhatóság állapotát. A döntés a felismert valóság fényében a teljességünk megélésére vezet el minket.
Szándékunk megvizsgálása az ég szeme látára, bizonyságul, hogy a helyzetből valóban szeretnénk változást elérni.

Hangosan tesszük fel az Őrangyalunknak a kérdést, hogy miért jó nekünk?

08.20 Szombat 17:00-20:00

17:00-17:50
3, A Teremtés:

Ha az Őrangyalunktól megkaptuk az előnyt, akkor létrehozhatjuk saját teremtő „mantráinkat”. A mantra az adott kérésünk eszenciája, ami által létezésünkbe hívjuk, a forma megtestesült világába. A mantra egy akarat, egy gondolat, egy érzelem, egy cselekvés, ami valójában a megtestesült szeretetet. Ez a szeretet életünk minden egyes pillanatában, mint egy központi erő, kimondott szóként előbbre viszi életünket.

A Mantra megalkotása, mert tudjuk: „szólott és előállt”.

18:00-18:50
4, Áldás kérés:

Itt több féle imát és meditációt mutatunk be, amely mind egyénre szabottan választható, hiszen mindegyiknek az alapja a transzcendens, vagyis a bennünk élő isteni erőhöz való kapcsolódás. A tudatos ima a valóságunk pozitív megélésének a záloga.

19:00-20:00
5, Cselekvés Hatalma:

Elmebeli fókuszunk helyes állapotát úgy érhetjük el, hogy cselekvésünk irányára és minőségére kérünk választ. Hangosan tesszük fel az Őrangyalunknak a kérdést, hogy mit is tegyünk?

Cselekvéseinkben megengedni, hogy az ég vezessen bennünket, hogy az egonkat meghaladva magasabb létminőségbe juthassunk általa.

20.000 Ft

    A jelentkezés gombra való kattintással elfogadod az Adatvédelmi szabályzatot!