Éter elem

81. cikk – Az ötödik elem iskolája, 5. rész

A megtalált levél

Tl-osz és Rág-us-Pan együtt hagyták el a termet, hogy a felvigyázók kertjében közös sétára induljanak. A sikertelen merénylet következményeképp a magas torony őrségének védelmében tértek vissza a tanácsnokok épületébe. A könyvtárat választották annak helyszínéül, hogy átbeszéljék a fejükben kavargó gondolatokat.

– Kedves Tl-osz, nyugtalan a lelkem, vajon ki és miért kívánja munkánkat akadályozni?

– Engedd el aggodalmadat, testvérem! Az angyalok és a magas torony őrsége, a főpapokkal együtt dolgoznak azon, hogy erre a kérdésre választ kapjunk. Ahol az értelem nem tud helyes döntést hozni, ott a szív szava segít. Menj és pihenj inkább, hosszú nap elé nézünk.

– A Tizenkettek áldása legyen veled Tl-osz – köszönt el közelebb lépve a tanácsnokhoz Rág-us-Pan, majd egy pillanattal később hirtelen hátat fordítva elhagyta a termet.

Volt valami ebben a pillanatban, ami megborzongatta Tl-osz lelkét. Olyat érzett szívében, amit még soha. Azok a szemek, az a mosoly az arcon. Érezte, hogy teste beleborzong a pillanatba. Lehunyta szemét és még mindig látta a képet. Azt a pillanatot, ahogyan ránéz, ahogyan felé lép. Mintha az örök időben fénnyé sűrűsödött lélek a végtelent ölelné körbe. Egy volt és egész a pillanat, nem lehetett belőle sem elvenni, sem hozzátenni. Teljes és bénítóan szép. Illata belengte a termet. Még hallotta legbelül a távozó léptek halk suhogását. Ő meg csak állt ott, és bámulta a semmit…

Talán ez, a különös lelki állapot is kellet ahhoz, hogy felismerje az Öd-év által felé küldött halvány, gyenge jelzést. Van valami számára itt ebben a könyvtárban. Néhány mély lélegzetet vett és figyelmét erre a belső hangra helyezte, vigyázva arra, hogy ne zökkenjen ki ebből a különös lelkiállapotból. Ahogyan körbefordult, észrevette azt a gyenge aranyszínű fonalat, ami felé kígyózott.  Elindult hát, követve annak hívását, pontosan úgy, ahogyan a haldokló At-iz esetében tette. A fényszalag egyre mélyebre vezette a könyvtár polcai között. Elméjével nem nagyon értette, hogy mit is keres pontosan, hiszen a könyvtár ezen része archívumként szerepelt. Itt tartották azokat az iratokat, fénykristály formájában, amik a tanácsüléseken elhangzottakat tartalmazták. A fényszalag egyre élesebben rajzolódott ki lelki szemei előtt és egyre sürgetőbben hívta. Egy kanyar után meg is látta azt a kristályt, ami ezt a különös fényszálat elindította. Ott pihent szépen a többi kristály között a polcon. Tl-osz biztos volt benne, hogy rajta kívül más nem is látta ezt a különös ragyogást. Az Öd-év biztatta, hogy olvasson bele. Kezébe vette, majd elméjét egyesítette a fénykristállyal. Lassan feltárult előtte annak üzenete:

„ Az őrzők határozatai a második megrázkódtatás utáni első évben. Illetve feljegyzés egy a tanácsteremben történt rendkívüli eseményről: változatlan formában eltárolva…”

Tl-osz megborzongott, több ezer éves kristályt tartott a kezében egy rendkívüli eseményről. Figyelmét újra belemerítette a kristályba, és feltárult előtte a múlt. Egy fénykristály írnok monoton hangja olvasta fel az eseményeket.

„Amikor az őrzők befejezték napi munkájukat, és az Öd-év védelme alatt kezdték elhagyni a tanácstermet, a tűz rendjének tanácsnoka éles hangon felkiáltott. Teste felemelkedett lebegő trónusáról és önkívületi állapotban a következőket mondta:

Amikor a főpapok újra összeülnek,

És az Öd-év újra ott díszíti az őrzők derekát.

Fekete fénykapu nyílik a kertben.

A levegő és tűz egymásra talál.

A káosz erői előre törnek.

Az Ítéletben Ítélet lesz.

20-ban 20-ért. (2020)

A Vének tanácsa újra aktív,

Gál-iv-la megnyílik

A fekete fennsíkon harc folytatódik.

Múlt visszatér, mert jelenbe hozza

az, aki mindig is fél.

Vágy és félelem kettős tüze,

kikezdi a lelkeket.

A teremtés kulcsát megkaphatod.

Ha az öt törvényt megtanulod.

Sokszorozd meg keresésed,

a tanítód csendes szavára figyelj.

Bented kint kell, hogy legyen.

A feje fejedben legyen.

A kettősséged egységben élheted.

Nézőpontodat változtatva őt megértheted.

A változás korát elérheted.

 

A tűz őrzője ezek után visszahanyatlott trónusára és az őrzők csendben álltak. Majd a jelenbe visszatérve az Öd-év-et leadták az angyaloknak. Az év utolsó találkozása ezzel véget ért.„

Tl-osz zsibbadtan tért vissza a könyvtár hűvös termébe. Több ezer éves jóslat kezdett megelevenedni életében…