Levegő elem

58. cikk – Egy kis kitérő, és rátekintés a vének tanácsának munkájára

A légtoronyban ülésező Vének tanácsa elhatározásra jutott. A 24 trónról felálltak, majd a terem közepe felé indultak el. Egy láthatatlan erőnek engedelmeskedve mindenki keresett egy párt magának. Néma és mégis világokat mozgató tánc volt ez. Csupán a 23-as és 24-es trón gazdája maradt a helyén. Külső szemlélő számára kaotikusnak tűnő táncot valójában, a teremtő egy lélek energiája és információja mozgatta. Túl volt ez jelenen és jövőn is, a tértelen tér (légüres tér), legapróbb rezdülését is figyelemmel kisérték a vének. A szakrális térben, egy alakzat kezdett kialakulni. Az első pár megállt a két trónon ülő személy elött, és mozdulatlanná merevedtek.

Megtalálták helyüket.

Tőlük jobbra is és balra is, egy-egy páros foglalta el a helyüket a második sorban. Majd őket a következő sorban három páros foglalt helyet. A negyedik sorban négy páros állt be, így az utolsó páros egyedüliként foglalta el az ötödik sorban középen a helyüket.

Mindannyian a két trónon ülő felé fordultak majd ajkukon felhangzott a szférák teremtő zenéje. Táncukkal éppen úgy, ahogyan mozdulatlanná dermedt testükkel, is teremtettek és oldottak, mutattak és jeleztek. Megerősítettek és átalakítottak. Ebben a táncos zenében bent lüktetett maga az élet. Nem csupán mutatta a létezést, hanem egyben létre is hozta azt. A teremtő tudat, időtlen és tértelen száguldásának, alapján tapasztalással és tanulással töltve meg a létet.

A tanács először is, mint egy élő szimbólum, mutatta magát a tér-időt.

Másodszor egyben egy talizmán is volt, ami teremtette a tér-időt.

Harmadszor egy amulett is volt, ami védelmezte a tér-időt.

E- három dolog szétválaszthatatlanul egy volt.

Szimbólumként: igazság, amit a kereső tudat felfog és megért. Talizmánként: teremtőenergia, vagyis szeretet, ami mozgatja a létezést. Amulettként: maga a rend, ami mindig fellép a káosz erői ellen, hogy az igazság és szeretet áramlását biztositani tudja a létezésben. Mozgás és áramlás.

E három erő egyben adja a rendet, az energiát és az információt. Három kötőerő mozgatja a létezést: A jóság, a mozgás és a rend.

A 23-as trónon ülő felállt, hogy alaposan megszemlélje a kialakult ábrát és így szólt társához:

– Lépj át a tér-időn és létesíts kapcsolatot, kérlek Ahm-met-tá-ahm-mal, a főpapunkkal. Üzen Ő vagy üzenet számára: A remete csillaga (Agal-lisc Et-em-er) fenn ragyog a piramis tetején. A szellemi elfogadás most problémás Erő, amit a saját helyén álló Ttot-zsak-a képvisel. Gondolatában árassza ki az Ód-ok-la-ru és Két-rém hatalmát. Külső érzelmi erőként találkozni fog: D-nol-ob Kér-ek-sros-sal. A középpont pedig: Ön-od-ok-la-ru Lál-ah. Érezze át, hogy támogatja őt: Dloh Mágiája. Tartson ki, hiszen az elé jövő, jövő, nem más, mint: az Igazság Választása. Tegyen meg mindent most, hogy Te-lé-ti Útján járjon. Létezésében élje meg most: Ön-pap-őf Átalakulását, mert múltjának tudása felhatalmazza őt a Pan létezésére. A meg nem nyilvánult erőként vigyázzon a Gál-iv-ban álló Göd-rö-re. A vének tanácsa üzenetét befejezte. Kérem, hogy nyugtázza!

Az új alakzat a szakrális térben felizzott, míg a 24-es trónon ülő létrehozta a kapcsolatot a főpappal.
Ahm-met-tá-ahm, az élő lelkiismeretet pont a templomba lépéskor, amikor At-in-a köszöntötte, akkor érte a tanács üzenete.