Levegő elem

160. cikk – A levegő rendjének főpapja, a felemelkedett mester 16. rész

Amíg Az-ra-el arkangyal távozott a szobából és a megkettőzött őrség kikísérte Ár-te-mot-sál tanácsnokot, a beszélő fény kontinensén újabb szintre emelkedik a védelem hálózata. Egyre több angyal légió jelent meg, és a kiemelt intézmények külön egyéni védelmet kaptak. Itt is, ott is feltünedeztek az erőterek buborékjai. A főváros megannyi apró kupolás térre oszlott. Ah-met-tá-ahm, az élő lelkiismeret, a levegő rendjének főpapja meditációs pózba helyezett, hogy teljes figyelmével a kristály tanulmányozásába fogjon. Mint mindig, úgy most is a több kérdésre kereste a választ: egy öntudattal adott tanult ember, vajon miért akar elpusztítani egy másik embert, akit nem is ismer? Miért használja a félelem erejét, a szeretet és boldogság helyett?Az Átok mivel nem más, mint valakinek az életét korlátozni, kioltani, olyat kívánni, amit maga a kimondó fél sem akar átélni. Természetesen tisztában volt azzal, hogy bizonyos lelki tisztaság fölött az átok kimondója mint egy megidéző, csak segíteni akar a téves úton járó léleknek, hogy még előbb szembesüljön saját tettének következményeivel. Úgymond a szavak megkötése ereje által segíti a vétkes személyt a tanulást és a tapasztalatot, az ok és az oksági törvényszerűségek átélésében. Így egy tiszta lelki lény pontosan és tudatosan alkalmazza az átok formulát, meggyorsítva a vétkes számára a ledolgozást. Így a bűnös személy nem tud ideig-óráig kibújni cselekedeteinek visszahatásából, és tudatosan szembesül saját bűnének következményeivel.Ilyenkor a megidéző ​​egyetlen eszköze a fénynek, a világtörvény és a rend képviselőjeként van jelen.
De itt más volt a helyzet, a kimondó nem is ismerte az „áldozatát”. Vajon miért alakul ki egy emberben az arra való igény, hogy önkényesen korlátozza egy másik lény szabad élethez való jogát? Az eredetileg létrehozott és nevelő célzattal használt szavak itt a visszájára fordulnak. A szeretet kifejezése helyett a félelem megnyilvánulásának alapjai öltenek alakot. A düh, a gyűlölet, az elhatárolódás energiája mind a kimondónak, mind a célpontnak csak szenvedést, korlátozást és még nagyobb félelmet hoz létre. A kimondónak azért, mert vét az egyetemes és szabad, vagy önkéntes megtapasztalás elve ellen;ami pedig az élet tiszteletének alap esszenciája; a szeretet maga. A célpontnak meg azért, mert azt az energiát, amit az életigenlés és az életszeretet megpasztalására fordítanak, azt védekezésre van szükség. A kötések elve eredetileg egy pozitív eszköz, amivel magát a szeretetet és az életet lenne szükséges támogatni. A fekete nyelv, az átok pedig pont ennek ellentéte. Az önmagamra és a másik kimondott szavaim, mint rezgések, hol feloldják és változásra segítik létvalóságomat, hol pedig stabilitásra, fenntartásra, megőrzésre adnak.
Ah-met-tá-ahm, az élő lelkiismeret, szánalmat kezdett érezni a kristályban látható alak irányában. Tudta jól, most van itt az ideje, hogy alaposan megvizsgálja a kimondott szavakat.Hiszen pont a szánalom, vagyis az irgalmasság lelki állapota mutatja meg egy másik lelki szintről vizsgálva az eseményeket, hátra hagyva emberi egojának, tanult tudásának korlátozó láncait. Úgy is mondhatjuk, felemelkedett lelki minőségbe jutott, és ez a magasztos érzés és átélés csak az Istennel való „közösség” állapotában jöhet létre. Tudta jól, hogy imája, kérése meghallgatásra talált. Most már bátran nekiállhatott az alapos tanulmányozásnak. Arcán halvány mosoly jelezte, hogy lelke és szelleme az időjárás tengerében elmerülve kutatja a szavak értelmét.

(folytatás következik)