Éter elem

105. cikk – Az ötödik elem iskolája, 9. rész

A fiatalok csendben, gondolataikba merülve, néma áhítattal figyelték, ahogyan a fényesen ragyogó tanácsnok kilép a könyvtárból. Tl-osz nem tudta, de beszéde a gyarmatokon a „Tanítások nektárja” néven terjedt el, és több évezreden keresztül egymásnak adták át az emberek.

A tűz rendjének tanácsnoka, gondolataiba merülve lépett be a tanácsterembe. Mint mindig, most is megnyugtatta a terem fenséges látványa. A magas légbe kecsesen felnyúló ötszögletű terem, ugyanúgy a föld mélye felé is kinyújtotta magát. Középen egy ötszögletű kristály volt az egyetlen fényforrás, ami lágy fényével, a légies kupolától a föld mélyéig beragyogta a termet. A felvigyázók, vagyis az őrzők, mind a helyükön voltak már. Tl-osz is odalépett a lebegő trónhoz és egyesült önnön lényével. Az Öd-év jelezte számára, hogy még két megtestesülése végzi a munkát, az egyik otthonában, a harmadik pedig a magas toronyban intézi az ügyeket.  Még most is furcsa volt a tanácsteremben ülő Tl-osz-nak, hogy ugyan egy tudatként, de az Öd-év segítségével, gyakorlatilag korlátlan mennyiségű helyen, teljes valójában megtestesülhet. Jól jött most ez, hiszen a munka soha nem látott gyorsasággal folyt. Figyelmét az éppen zajló ügyekre fordította. Ár-tem-mot-sál, a föld elem képviselője beszélt.

– Tisztelt Őrzők és kedves tanácsnokok, a beszélő fény kontinensének egyik legnagyobb válságával nézünk szembe. Több mint 7000 éve, hogy az Öd-év előkerült a poros raktárkából, hogy a fény kontinensének főpapjait, tanácsnokait, őrségét segítse a második megrázkódtatás idején. Most mégis ott van mindannyiunk derekán, jelezvén, amit az angyalok is tudattak velünk. A rend és a fény otthona újabb megrázkódtatással néz szembe. A 12 királyangyal és a főpapok jelzései alapján, a mennyei bolygókról kapott üzenetek, mind erről szólnak. Az életnek fája, újabb és újabb ágai, hajtásai, dicsérik az Egyetlen végtelen és állandó teremtési munkáját. Nekünk viszont tudnunk kell, hogy minden új megjelenésével az egész lét vajúdik, rázkódik. A rend, a rendszer, holografikus volta miatt, minden létezési színtéren ilyenkor átalakul. Segítenünk szükséges saját időnkben és létezési síkunkban ennek az átalakulásnak legharmonikusabb megjelenését.

– Így igaz – vette át a szót Rág-us-Pan, a levegő elem megbízottja. – A teremtés nagyszerűsége mindig a struktúra változásával jár. Amikor új világok nyílnak az életfa végtelen törzsén, a rend fogalma átalakul. Vizsgáljuk meg azt mi is, hogy mit jelent új szinten az új, és mégis örök, ősi rend fogalma.

– Egyetértek – folytatta a gondolatmenetet In-tem-mer-in, a víz rendjének képviselője. – A rendetlenség, azaz a káosz erőit, csak akkor érthetjük meg és vehetjük észre munkájukat, ha az új életszituációhoz tartozó rendet megértjük. A főpapok jelzései alapján, a 12 királyangyal már megadta azokat az elveket, amik mentén kialakíthatjuk, és általa stabilan vihetjük tovább a fejlődés értékrendjét. A levegő főpapja a templomszolgával, még a felső világban tartózkodik, de az élő orákulum, a tűz rendjének főpapja, már visszatért fővárosunkba. Ahogy értesülhettetek róla, a föld elem főpapja és tanítványa a fekete fennsíkon tartózkodik, és az első megrázkódtatás hatásait vizsgálja. A víz elem főpapja, a tanítványával együtt, az Új városban éppen most tárgyal a föld elem képviselőivel.

– Tehát minden készen áll a 4 főpap és tanítványaik találkozására. Vagyis majdnem minden. Így tényleg történelmi időket élünk – vette át a szót újra Ár-tem-mot-sál. – ­Imádkozzunk, hiszen az ima, kérés, ami keresésként az új rend kialakítását célozza. Vagyis hálásan köszönjük meg az életünk feladatait, magának a feladat adójának. Legyen bennünk öröm és ezáltal szeretet, mert ez erősíti meg a boldog létezés alapjait.

Öt torokból, hangzott fel egyszerre a hálaadó áldás, vagyis adás:

Áldassék az a van, ami mindig is van az életünkben. Hála, boldogság, elfogadás, és tisztelet az Egyetlennek.