1. cikk – Az arany háromszög, avagy a kapcsolataink titka

“Nap nap után halad az élet, örökkön örökké.”

A Szimbolikus Szellemi Piramis rendszere állandó, de mégis halad és alakul az élet útján. Több mint 18 év után eljött az a pillanat, amikor a biztos alapok letétele után a rendszer kilép az élet nagy porondjára. Kiárasztjuk azt a tudást, amit őseink hagytak ránk, mindezt azért, hogy az útját járó ember megkapjon minden segítséget és támogatást, hogy az előtte álló feladatokat a legjobb tudása szerint oldja meg.

Az Arany háromszög, avagy a kapcsolataink titka

Tanulunk önmagunkról és az életről. Tanulunk a múltból, hogy boldogabb jövőnk legyen. Hiszen amikor a legnagyobb a sötétség, a mindig szerető Atya lehajol, és kiárasztja végtelen kegyelmét. Ennek a kiáradásnak lehetünk tanúi most is, amikor is a tanító múlt segítségünkre siet. Ezért olvashatjátok ezt a cikket is. Ami eddig rejtve volt, most nyíltan szól. Ennek a kiárasztásnak az első része az Arany háromszög nevet viseli, amit Lekszikov Attila a Szimbolikus Szellemi Piramis Alapítója lejegyeztem Raziel segítségével.

“Évezredek teltek el, mikor a beszélő fény kontinensén tizenkét mester gondterhelten összejött. A katasztrófa már elkerülhetetlennek látszott, csupán az ideje volt kérdéses. Ahm-met-tá-ahm felemelte kezét. A teremben még mélyebben ült meg a csend, mint ha Ő is érezte volna itt a titkok titkára derül fény, és ezt a szent csendet megtörni most hiba volna. Gondolatok cikázása, mint a nyári villámlás egy pillanat alatt elmúlt. Minden szem a levegő mesterére szegeződött. Néma mozdulatlan ajkai között gondolatai nemes egyszerűséggel törtek elő:”

Üdvözlet néktek, a mindig jelenlévő szent szeretet nevében. Főpapunk üzenetét hozom, eljött a perc, hogy a tudást megosszam veletek: Kapcsolataiban él az ember!

Évezredek múltán egy másik kontinens viharos idejében szükséges lesz ezen tudás átadása. A mag népének fiai felébrednek álmukból, és mi újra köztük leszünk, hogy elhintsük az egyszerű lépések útját.

Az arany és mindig fénylő, örök egy és szent hármasság tanát:

Lelkében minden ember hozza az ősi kódot, amit a teremtő és megváltó egyetlen tökéletesség, vagyis a szeretet helyezett belé. Ezen kód alapján szeretné élni az életét, mivel kapcsolataiban él az ember, mint múltját, mint jelenét, mint jövőjét illetőleg. Ezért elárulom nektek a kapcsolatok kapuját, lényegét, és esszenciáját. Amennyiben ennek megvalósítására törekedsz, teljes és boldog lesz életed.

 

Minden ember azt várja el az élettől, hogy fogadják el, szeressék, engedjék szabadon. E három lelkének alapját, fundamentumát alkotja. Így párkapcsolatában éppen úgy, mint Istennel való kapcsolatában, munkájában ezt kívánja megélni. Jól mutatja, hogy úgy akar kötődni, hogy lényének teljessége szabadon virágozzon. Teljesebb, szebb és színesebb legyen általa a világ.
Az ember feladatai ezen elvek mellett vannak leosztva. Élete alatt meg szükséges tanulnia az elfogadást, vagyis az ítéletmentességet, a szeretetet, és a szabadság helyes kimutatását. Erről tanítalak benneteket most.

 

A belsőnk kulcsa tehát az arany háromszög: a szeretet, az elfogadás, és a szabadság tökéletes harmóniája. Így elérhetjük a békesség állapotát, a flow élményt.

Gondoljatok úgy erre a három kapura, mint egy háromszög 3 csúcsára.  Egyenlő oldalait a gondolkodó ember kétsége ossza 3 egyenlő részre.  A 10 pont, mint a párkapcsolatok 10 parancsolata jelenik meg

 

  1. Szeretet, vagyis figyelem egymásra
  2. Közös szellemi érdeklődés
  3. Változási, megújulási készség
  4. Elfogadás, vagyis érzelmi biztonság
  5. Bizalom
  6. Szexualitás
  7. Szabadság, vagyis közös pénzügyek
  8. Megbocsátási készség
  9. Egymás segítése, felemelése
  10. Szeretet, vagyis büszkeségmentesség, alázat

Íme, a kapcsolataink alapja. Ahhoz, hogy az ember alkalmas legyen ezen pontok megélésére, szükséges, hogy tudjátok: az emberi szellemet, vagyis a gondolkodást kell nevelni. Az arany háromszög közepe ugyanis a hit, ami hídként köti össze az embert a világgal. Így gondolkodásának hitrendszerét kell olyan irányba terelni, amikor belülről fakadóan és önkéntesen éli meg e pontokat.

Az ember nem csak két dimenziós lény, mint ezen háromszög, hanem három dimenziós lény. Az a mértani test, ami viszont 4 db háromszögből áll, az a tetraéder. Ennek is van egy középpontja.  Így egy embernek nem csak a kapcsolati rendszere fontos, hanem van négy olyan életterülete, ami kiemelt számára. Így négy ilyen háromszögről taníthatlak benneteket. De ez már más tanórára tartozik.

“Világosítson meg benneteket az egyetlen és mindenhol jelenlévő, örök szeretet!
Ahm-met-tá-ahm, alig hogy visszavonta gondolatait, megremegett a levegő tornya, mintha megerősíteni, aláhúzni kívánta volna ezen tanítások örökérvényűséget. A mesterek gondolataikba mélyedve, hallgatagon álltak a fogadócsarnok arany borítású padlózatán. Legyen meg a teremtő, igaz és szeretetteljes akarat – hangzott fel az ősi kántálás, mintegy köszönésképpen a tanításért, miközben imáikba mélyedtek. ”

szechenyi-banner